เทศกาล Holi ในยูทาห์

2019-05-08 08:11:02

author:牧齑畚

<p> ผู้เข้าร่วมเล่นกระดานโต้คลื่นฝูงชนเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมเล่นกระดานโต้คลื่นฝูงชนเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมเล่นกระดานโต้คลื่นฝูงชนเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
1/22
<p> ผู้ชมดูขณะที่ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้ชมดูขณะที่ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้ชมดูขณะที่ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
2/22
<p> บอลลูนลอยออกไปขณะที่ผู้เข้าร่วมเต้นและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

บอลลูนลอยออกไปเมื่อผู้เข้าร่วมเต้นและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาลโฮลีออฟคัลเลอร์ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

บอลลูนลอยออกไปเมื่อผู้เข้าร่วมเต้นและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาลโฮลีออฟคัลเลอร์ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
3/22
<p> ผู้เข้าร่วมเล่นกระดานโต้คลื่นฝูงชนเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมเล่นกระดานโต้คลื่นฝูงชนเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมเล่นกระดานโต้คลื่นฝูงชนเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
4/22
<p> ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาลโฮลีออฟคัลเลอร์ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
5/22
<p> ผู้เข้าร่วมถูกปกคลุมด้วยชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมถูกปกคลุมด้วยชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมถูกปกคลุมด้วยชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
6/22
<p> ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013.REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013.REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013.REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
7/22
<p> ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาลโฮลีออฟคัลเลอร์ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
8/22
<p> ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาลโฮลีออฟคัลเลอร์ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
9/22
<p> ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาลโฮลีออฟคัลเลอร์ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
10/22
<p> Colin Nimer (L) และเอมิลี่เนลสันแฟนสาวของเขาจูบกันในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัด Sri Sri Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

Colin Nimer (L) และ Emily Nelson แฟนสาวของเขาจูบกันในช่วงเทศกาล Holi of Colors ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

Colin Nimer (L) และ Emily Nelson แฟนสาวของเขาจูบกันในช่วงเทศกาล Holi of Colors ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
11/22
<p> ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาลโฮลีออฟคัลเลอร์ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
12/22
<p> ผู้เข้าร่วมเล่นกระดานโต้คลื่นฝูงชนเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมเล่นกระดานโต้คลื่นฝูงชนเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมเล่นกระดานโต้คลื่นฝูงชนเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
13/22
<p> ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาลโฮลีออฟคัลเลอร์ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
14/22
<p> ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาลโฮลีออฟคัลเลอร์ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
15/22
<p> ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาลโฮลีออฟคัลเลอร์ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
16/22
<p> ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาลโฮลีออฟคัลเลอร์ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
17/22
<p> ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาลโฮลีออฟคัลเลอร์ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
18/22
<p> Yeganeh Lari จับสุนัขของเธอชาร์ลีคลุมด้วยชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013

Yeganeh Lari จับสุนัขของเธอชาร์ลีคลุมด้วยชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

Yeganeh Lari จับสุนัขของเธอชาร์ลีคลุมด้วยชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
19/22
<p> ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาลโฮลีออฟคัลเลอร์ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
20/22
<p> ผู้เข้าร่วมพักระหว่างเทศกาล Holi of Colours ที่วัด Sri Sri Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมจะหยุดพักในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัด Sri Sri Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมจะหยุดพักในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัด Sri Sri Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
21/22
<p> ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาลโฮลีออฟคัลเลอร์ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart </p>

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ผู้เข้าร่วมเต้นรำและโยนชอล์กสีในช่วงเทศกาล Holi of Colours ที่วัดศรีศรี Radha Krishna ใน Spanish Fork, Utah, 30 มีนาคม 2013 REUTERS / Jim Urquhart

ปิด
22/22

ยอดเยี่ยมคำแนะนำ:777 casino